قدرت اعجاب انگیز اهرام 04

کتاب اعجاب انگیز اهرام اثر آ ر.هری توسط دکتر آرام در انتشارات تجسم خلاق به چاپ رسیده است .اهرام مصر از دیر باز دارای توانایی و قدرت ها بوده است . محققان معتقد هستند که شکل اهرام و چنینش آنان در تولید نیروی شگفت انگیز آنها نقش دارد. بزرگ ترین هرم ، هرم قیزه می باشد تحقیقات پیرامون قیزه انجام شده است که متوجه شدند می تواند نیروی حیات را در محدود خود افزایش دهد. در قدیم برای ارتباط با خدایان و آرامش مردگان این اهرام را ساخته اند. در کتاب اعجاب انگیز اهرام نحوه ساختن هرم به صورت مفصل آورده شده است . اگر هرم ها با مواد خاص ساخته شود و در ابعاد مشاهده بزرگ قیزه ساخته شود می تواند تاثیرات مناسب برای محیط و داخل خود ایجاد کند. در کتاب قدرت اعجاب انگیز اهرام نحوه حرکت انرژی و پرانا را در داخل و خارج مورد بررسی قرار می دهید. برای اینکه بدانیم هرمی ساخته ایم کار می کند نیاز است آزمایشاتی انجام دهید . هرم می تواند بر روی سطح سلامتی تاثیر گذارد. تقریبا بر روی همه بیماری ها می تواند تاثیر می گذارد برخی از تاثیر بر بیماری ها در کتاب قدرت اعجاب انگیز اورده شده است در کتاب اعجاب انگیز اهرام برخی از تکنیک های با هرم آورده است روش کار کردن با آونگ و پاندول نیز در کتاب اعجاب انگیز اهرام آورده شده است.

( 0 )
قیمت رایج: 4,000 تومان قیمت ما: 4,000 تومان